" /> Tr??ng Trung h?c c? s? L? Ng?c H?n, Q. Hai B? Tr?ng, TP. H? N?i
Tuyển sinh lớp 6
Lễ khai giảng trường THCS Lê Ngọc hân